لیست محصولات برند آراد استیل

اتصال شیشه ای به دیوار کد C701 اتصال شیشه ای به دیوار کد C701 2
موجود
سایر اتصالات شیشه (بست شیشه)

اتصال شیشه ای به دیوار کد C701

آراد استیل
C701
220٬000 ‎تومان
طراحی شده برای نگهداری پنل های شیشه ای که از دو یا سه طرف نیاز به اتصال توسط این یراق را دارند.مکانیزم این قطعه به صورتی است که شیشه نیاز به دو ضلع اتصال دارد.(کف و سقف یا کف و دیوار)،  هر پنل شیشه ای استاندارد حداقل نیاز به 3 یراق  دارد و مناسب پنل های شیشه به ضخامت 8،10،12،16،20 میل می باشد.
بارانگیر شیشه ای تخت آبی بارانگیر شیشه ای تخت آبی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای تخت آبی

آراد استیل
2٬965٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای تخت: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1001 بلند استفاده شده است که شیشه سکوریت 10...
بارانگیر شیشه ای تخت دودی بارانگیر شیشه ای تخت دودی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای تخت دودی

آراد استیل
2٬850٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر  شیشه ای تخت: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1001 بلند استفاده شده است که شیشه سکوریت 10...
بارانگیر شیشه ای تخت ساتینا بارانگیر شیشه ای تخت ساتینا 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای تخت ساتینا

آراد استیل
2٬225٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای تخت: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1001 بلند استفاده شده است که شیشه سکوریت 10...
بارانگیر شیشه ای تخت سوپر کلیر بارانگیر شیشه ای تخت سوپر کلیر 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای تخت سوپر کلیر

آراد استیل
2٬635٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای تخت: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1001 بلند استفاده شده است که شیشه سکوریت 10...
بارانگیر شیشه ای تخت وایت وین بارانگیر شیشه ای تخت وایت وین 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای تخت وایت وین

آراد استیل
2٬965٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای تخت: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1001 بلند استفاده شده است که شیشه سکوریت 10...
بارانگیر شیشه ای هلالی آبی بارانگیر شیشه ای هلالی آبی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای هلالی آبی

آراد استیل
2٬440٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای هلالی: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1004  بلند استفاده شده است که  توسط 3 عدد...
بارانگیر شیشه ای هلالی دودی بارانگیر شیشه ای هلالی دودی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای هلالی دودی

آراد استیل
2٬440٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. بارانگیر شیشه ای هلالی: در این مدل بارانگیر از دو عدد پایه اسپیگوت 1004  بلند استفاده شده است که  توسط 3 عدد...
بارانگیر شیشه ای کابلی آبی بارانگیر شیشه ای کابلی آبی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای کابلی آبی

آراد استیل
3٬215٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند.
بارانگیر شیشه ای کابلی دودی بارانگیر شیشه ای کابلی دودی 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای کابلی دودی

آراد استیل
3٬100٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند.
بارانگیر شیشه ای کابلی ساتینا بارانگیر شیشه ای کابلی ساتینا 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای کابلی ساتینا

آراد استیل
2٬475٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند.
بارانگیر شیشه ای کابلی سوپر... بارانگیر شیشه ای کابلی سوپر... 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای کابلی سوپر کلیر

آراد استیل
2٬885٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند.
بارانگیر شیشه ای کابلی وایت... بارانگیر شیشه ای کابلی وایت... 2
موجود
باران گیر

بارانگیر شیشه ای کابلی وایت وین

آراد استیل
3٬215٬000 ‎تومان
بارانگیر استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند.
سایبان شیشه ای هلالی ساتینا سایبان شیشه ای هلالی ساتینا 2
موجود
باران گیر

سایبان شیشه ای هلالی ساتینا

آراد استیل
2٬440٬000 ‎تومان
سایبان استیل و شیشه به دلیل قیمت مناسب ،مقاومت بالا، وزن کم، زیبایی و نصب آسان گزینه مناسبی برای ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها و کلیه تاسیساتی که در معرض بارش برف و باران  و تابش نور خورشید قرار دارند می باشند. سایبان شیشه ای هلالی: در این مدل سایبان از دو عدد پایه اسپیگوت 1004  بلند استفاده شده است که  توسط 3 عدد بولت به...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text