عرض کف پله

طول کف آدم معمولی در حدود 30 سانتی متر می باشد در این صورت برای اینکه رفت و آمد به راحتی صورت بگیرد کف پله هم باید در حدود 30 سانتی متر باشد و با دماغه پله جمعا کف پله در حدود 32 سانتی متر خواهد بود.

طول قدم یک آدم معمولی در حدود 63 تا 65 سانتی متر می باشد بنابراین برای اینکه بتوان پله ها رو پشت سر هم و بدون توقف و به راحتی طی نمود می بایست مجموع دو برابر ارتفاع به علاوه کف پله عددی بین 63 تا 65 سانتی متر باشد. اگر تعداد پله هایی که پشت سر هم قرار دارند در حدود 8 تا 12 پله باشد کف پله نمی تواند از 32 تا 33 بیشتر باشد زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن تر باشد استفاده کننده از آن در موقع بالا رفتن ناخودآگاه هر قدم خود را روی پله عقب تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهم پنجه پای او روی لبه پله قرار بگیرد و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود ولی در مورد پله های جلو ساختمان که معمولا تعداد آن در حدود 3 یا 4 پله می باشد میتوان از کف پله پهن تر نیز استفاده نمود.

طول کف پله

عرض پله به نسبت شدت رفت و آمد متفاوت می باشد عرض پله ساختمان های عمومی و بزرگ که از آنها برای عبور یک طرفه استفاده میشود برای هر 120 نفر جمعیت یک متر عرض در نظر گرفته میشود که این عرض برای تخلیه جمعیت در حدود 10 دقیقه کافی میباشد .

عرض پله ساختمان هایی که زیاد بزرگ نبوده و رفت و آمد دو طرفه صورت میگیرد در حدود 100 سانتی متر در نظر گرفته میشود و برای آپارتمان های چند طبقه که رفت و آمد زیاد تر هست عرض پله را در حدود 120 سانتی متر یا بیشتر در نظر میگیرند و برای پله هایی که کم رفت وآمد هست و بیشتر برای برف رویی یا سرکشی استفاده میشود عرض پله را 55 تا 60 سانتی متر در نظر میگیرند.

whats
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد