تاپریل آلومینومی

فیلترهای فعال

یوچنل آلومینیومی با مقطع مربعی یوچنل آلومینیومی با مقطع مربعی 2
موجود
خانه

یوچنل آلومینیومی با مقطع مربعی

120٬000 ‎تومان
در مکان هایی که افراد مسن یا کودکان از آن تردد می کنند، استفاده از هندریل برای نرده شیشه ای اجباری می باشد. این نوع هندریل را می توان به دو شکل اجرا کرد یا لوله و پروفیل بروی شیشه به وسیله اتصالات هندریل به شیشه متصل شود و یا از تاپریل آلومینومی به شکل یوچنل استفاده شود. این نوع تاپ ریل ها برای پروژه های که امکان سقوط اشیا از ارتفاع بروی ضخامت شیشه وجود...
یوچنل آلومینیومی با مقطع... یوچنل آلومینیومی با مقطع... 2
موجود
خانه

یوچنل آلومینیومی با مقطع دایره ای

120٬000 ‎تومان
در مکان هایی که افراد مسن یا کودکان از آن تردد می کنند، استفاده از هندریل برای نرده شیشه ای اجباری می باشد. این نوع هندریل را می توان به دو شکل اجرا کرد یا لوله و پروفیل بروی شیشه به وسیله اتصالات هندریل به شیشه متصل شود و یا از تاپریل آلومینومی به شکل یوچنل استفاده شود. این نوع تاپ ریل ها برای پروژه های که امکان سقوط اشیا از ارتفاع بروی ضخامت شیشه وجود...
یوچنل آلومینیومی با مقطع... یوچنل آلومینیومی با مقطع... 2
موجود
خانه

یوچنل آلومینیومی با مقطع مربع (رنگ کوره ای)

150٬000 ‎تومان
در مکان هایی که افراد مسن یا کودکان از آن تردد می کنند، استفاده از هندریل برای نرده شیشه ای اجباری می باشد. این نوع هندریل را می توان به دو شکل اجرا کرد یا لوله و پروفیل بروی شیشه به وسیله اتصالات هندریل به شیشه متصل شود و یا از تاپریل آلومینومی به شکل یوچنل استفاده شود. این نوع تاپ ریل ها برای پروژه های که امکان سقوط اشیا از ارتفاع بروی ضخامت شیشه وجود...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text